Caritas

Az etyeki karitász csoport munkája és céljai
Az etyeki karitász csoport 2013 tavaszán alakult újjá. A csoport korábban is létezett, de szertettünk volna nagyobb aktivitást adni a csoportnak, ezért a régebbi karitász tagokat és több egyházközségi tagot is megkérdeztünk arról, hogy lenne- e kedve a csoport munkájában rész venni.
Így alakult ki a mostani csapat, ahol az irányítást az elnök és a plébános,valamint egy kisebb csapat végzi, szükség esetén elérve az egyházközség nagyobb közösségét is egy-egy esetben.
Célunk:
Arra törekszünk, hogy az országos Katolikus Karitász céljaival összhangban segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak, szegényeknek és bajbajutottaknak. Mindezt szeretnénk az Evangélium szellemében tenni, Jézus Krisztus élete és tanítása szerint. A szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.  Igyekszünk nem visszariadni a felmerülő nehézségek láttán, sem akkor, ha bizalmatlansággal fogadnak bennünket, vagy tevékenységünket esetleg félremagyarázzák.
Minden esetben tapintattal, beleérző, figyelmes, finom szeretettel és tisztelettel szeretnénk fordulni a másik ember felé, akinek meg van a szabad akarata és a döntési joga, hogy elfogadja-e a felkínált segítséget, vagy nem.
Szoros kapcsolatban vagyunk a faluban működő Segítő Kéz Szociális és Családsegítő Szolgálat vezetőjével és munkatársaival, valamint a védőnőkkel.
Tevékenységünk:
Nemcsak az egyházközséghez tarozó emberek felé fordulunk, de minden, a faluban élő rászoruló felé, felekezeti hovatartozás nélkül.
Fontosnak érezzük, hogy a faluban egyre szorosabbá fűzzük a kapcsolatokat a működő segítő szervezetek és személyek között. Érzékenyebbé, és aktívabbá szeretnénk tenni a falu közösségét a segítségnyújtásban. Összekapcsolni szeretnénk a segítségre szorulót azzal, aki segíteni tud. Megszervezzük az adományozást, esetleg gyűjtést is és eljuttatjuk az adományokat a rászorulóknak.
Minden évben kétszer tartós élelmiszert gyűjtünk és az adományokból készített csomagokat eljuttatjuk a rászoruló, főként gyerekes családoknak. Szerveztünk beteg- és időslátogató csoportot, de ennek működése jelenleg akadozik.  Tevékenységünk természetesen időnként anyagi ráfordítással is jár, ezért már kétszer szerveztünk adománygyűjtést, hogy anyagi alapot tudjunk képezni a csoport munkájához.
Szeretnénk a már megkezdett munkát minél szervezettebben és szakszerűbben végezni és kis csapatunknak több lelkes önkéntest megnyerni.
Amennyiben céljainkkal Ön is egyet ért és szeretne önkéntesként csapatunkhoz csatlakozni, jelentkezhet itt és most, megadva nevét és telefonját, internetes címét és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Az etyeki karitász vezetőjét telefonon is hívhatja a 70/ 455-00-06-os számon.

Wortmann Orsolya