Rózsafűzér

Rózsafüzér:

„… Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a rózsafüzérben, amelynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hitcikkelyekkel foglalkozunk.
Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebegjen szemünk előtt…“
(Prohászka Ottokár elmélkedése)
Jelenleg a Rózsafüzér Társulatban három koszorú van 20-20 taggal, így minden nap elimádkozzuk a négy rózsafüzért.
Imaszándékot minden hónapra jelöl az Egyház: egyetemes és evangelizációs céllal – ezek a táblán a templomban olvashatók.
A táblánál elhelyeztünk egy kis gyűjtőládát, ahová a hívek egyéni imaszándékaikat, kéréseiket betehetik és a következő hónapban azért is imádkozik a Társulat.
A rózsafüzértitkokat a hónap első péntekén, illetve a szombat és vasárnap cseréljük.
Szeretettel hívunk és várunk új imádkozni szándékozó híveket.

Rózsafüzér Társulat
elnök-vezetője
Fischer Annusnéni
összefoglalója